Nazywam się Dariusz Zalewski. Od wielu lat upowszechniam klasyczną i katolicką etyką wychowawczą. Jest to sprawdzony przez wieki sposób formowania ludzkich charakterów oparty na  cnotach moralnych.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą na różnych poziomach szkolnictwa, a także przy wychowywaniu własnych dzieci. To co proponuję, to nie tylko teoretyczne rozważania, ale wiedza oparta na praktyce.

Napisałem kilka książek:

→ Rozumna dyscyplina – o sposobach utrzymania dyscypliny we współczesnym świecie;

→ Sztuka samowychowania – podejmuje problematykę kształcenia charakteru w oparciu o tradycyjne metody pracy nad sobą;

→ Wychować człowieka szlachetnego – podręcznik dla rodziców i wychowawców, opisujący szczegółowo, jak formować u dzieci poszczególne cnoty.

→ Jak panować nad klasą? – poradnik w formie e-book dla nauczycieli o sposobach utrzymania dyscypliny w klasie.

→ Decyduj i walcz! – kontynuacja tematyki kształtowania  charakteru

→ Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice – tematyka konsekwencji w postępowaniu wychowawczym


♦ Przeprowadziłem kilkadziesiąt szkoleń i kursów w całej Polsce, współpracując z Instytutem Edukacji Narodowej w Lublinie.


♦ Występowałem na konferencjach i sympozjach (np. na Konferencjach Nauczycieli i Wychowawców w Lublinie).


♦ Przygotowuję kursy internetowe. Szczegóły: TUTAJ


♦ Publikowałem bądź publikuję w następujących czasopismach: “Cywilizacja”, “Człowiek w Kulturze”, “Polonia Christiana”, “Bliżej Przedszkola”, “Sygnały Troski”, “Wychowawca”, “Nasz Dziennik”,  oraz w ukazującym się w Pradze – “Te Deum” (artykuły przetłumaczone na język czeski).

Media np.: Wywiad dla Gościa Niedzielnego

Dariusz Zalewski