Unikalne książki o wychowaniu i samowychowaniu utrzymane w nurcie katolickiej etyki wychowawczej.
Powrót do sprawdzonych metod!


form
KSIĄŻKA: Rozumna dyscyplina

 

Dariusz Zalewski, Rozumna dyscyplina.  Cena  23zł

Kategoria: wychowanie.
Odbiorca: rodzice, wychowawcy, nauczyciele.
Treść: współczesne metody dyscyplinowania dzieci.
Nabyta umiejętność: skuteczne wydawanie poleceń dziecku.

►►► PRZEJDŹ DO OPISU I KOSZYKA


form
KSIĄŻKA: Decyduj i walcz!

Dariusz Zalewski, Decyduj i walcz! Podstawy formowania charakteru. Cena  25zł

Kategoria: samowychowanie (kształcenie charakteru, rozwój osobisty).
Odbiorca: młodzież i zainteresowani dorośli.
Treść: różne metody budowania samodyscypliny
w oparciu o pisma pisarzy katolickich i klasycznych filozofów.
Nabyta umiejętność: doskonalenie systematycznej
i skutecznej 
pracy nad charakterem.

 

►►► PRZEJDŹ DO OPISU I KOSZYKA


form
KSIĄŻKA: Wychować człowieka szlachetnego

Dariusz Zalewski, Wychować człowieka szlachetnego. Cena 32 zł.

Kategoria: wychowanie
Odbiorca: rodzice, nauczyciele, wychowawcy katecheci.
Treść: wychowanie poszczególnych cnót. Opis danej cnoty moralnej (np. roztropności, męstwa sprawiedliwości) i jej wychowanie.
Nabyta umiejętność: wychowanie dzieci w oparciu o zasady
klasycznej etyki wychowawczej.

 

►►► PRZEJDŹ DO OPISU I KOSZYKA


KSIĄŻKA: Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice

Dariusz Zalewski, Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice. Cena  27 zł.


Kategoria:
wychowanie, nauczanie.
Odbiorca: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, katecheci.
Treść: rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych, najnowsze trendy w pedagogice, sposoby unikania typowych błędów rodzicielskich.
Nabyte umiejętności: doskonalenie umiejętności wychowawczych.

 

►►► PRZEJDŹ DO OPISU I KOSZYKA  

 


[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!